Кошик
2710 відгуків
Кошик
Набір книг Конституція,Кодекс Кримінальний, Цивільний, Сімейний, Господарський, Конвенція, Поліція, Військова

Набір книг Конституція,Кодекс Кримінальний, Цивільний, Сімейний, Господарський, Конвенція, Поліція, Військова

  • В наявності

4 379 

+380 (67) 982-63-78
Київстар
  • +380 (50) 242-20-74
    Vodafon
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Набір книг Конституція,Кодекс Кримінальний, Цивільний, Сімейний, Господарський, Конвенція, Поліція, ВійськоваНабір книг Конституція,Кодекс Кримінальний, Цивільний, Сімейний, Господарський, Конвенція, Поліція, Військова
4 379 
В наявності
+380 (67) 982-63-78
Київстар
  • +380 (50) 242-20-74
    Vodafon
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
"Цивільний кодекс України" "Цивільний процесуальний кодекс України" "Кримінальний кодекс України" "Кодекс України про адміністративні правопорушення" "Кримінальний процесуальний кодекс України" "Сімейний кодекс України" "Кодекс адміністративного судочинства України" "Конституція України. Постійно оновлена редакція" "Господарський кодекс України" "Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї" Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" Закон України "Про дорожній рух" Закон України "Про Національну поліцію" Закон України “Про Державну службу" "Кримінально-виконавчий кодекс України" Закон України “Про захист прав споживачів" Закон України “Про захист персональних даних" Закон України "Про адміністративні послуги" "Кодекс цивільного захисту України" Закон України “Про безоплатну правову допомогу" "Кодекс законів про працю України" Закон України “Про виконавче провадження" Паливода А.В. 📙 "Цивільний кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 456 стор. 📙"Цивільний процесуальний кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 268 стор. 📙 "Кримінальний кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. 212 стор. 📙 "Кодекс України про адміністративні правопорушення" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. 312 стор. 📙"Кримінальний процесуальний кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 404 стор. 📙 "Сімейний кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів. 108 стор. 📙"Кодекс адміністративного судочинства України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. 248 стор. 📙"Конституція України. Постійно оновлена редакція" Чинне законодавство зі змінами та доповненнями Конституція України - основний Закон України. 64 стор. 📙 "Господарський кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. 208 стор. 📙"Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України " Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" ( в редакції Закону України " Про внесення змін до деяких законів України" № 33436-IV від 9 лютого 2006 року). 116 стор. 📙Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. 80 стор. 📙Закон України "Про дорожній рух" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища. 56 стор. 📙 Закон України “Про Національну поліцію” Паливода А.В. чинне законодавство зі змінами та доповненнями Закон України “Про Національну поліцію”, Положення про ­патрульну службу МВС, Положення про Національну поліцію : чинне законодавство зі змінами та доповненнями. Повний офіціїний текст. 124 стор. 📙Закон України “Про Державну службу" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу. Він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті. 96 стор. 📙"Кримінально-виконавчий кодекс України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. 124 стор. 📙Закон України “Про захист прав споживачів" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. 48 стор. 📙Закон України “Про захист персональних даних" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних. Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів. 20 стор. 📙Закон України "Про адміністративні послуги" Паливода А.В. Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. 20 стор. 📙"Кодекс цивільного захисту України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 132 стор. 📙Закон України “Про безоплатну правову допомогу" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 132 ст. 📙"Кодекс законів про працю України" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. 120 стор. 📙Закони України "Про виконавче провадження", "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", ''Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" Паливода А.В. Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку. Цей Закон визначає основи організації та діяльності державної виконавчої служби, її завдання, правовий статус працівників органів державної виконавчої служби та їх соціальний захист. Цей Закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження" (далі - рішення суду), та особливості їх виконання. 152 стор. Чому варто купити цю книгу 1 закони україни Закон України - основний закон України, ухвалений Верховною Радою та підписаний Президентом. Закони України підтримують та доповнюють основний закон країни, Конституцію України. 2 висока якість Книги в м"якій обкладинці, чіткий друк. Книги відмінно підійдуть на подарунок або доповнить Вашу бібліотеку! 3 зручна оплата Сплатити за своє замовлення можна різними способами: 1. Розрахуватись на картку "Приватбанка", оформивши замовлення по повній предоплаті 2. Оформити накладний платіж і розрахуватись при отриманні! Вартість послуги «Післяплата» на Новій пошті становить 2% від вартості товару та додатково 20 грн + вартість самої достаки. 4 швидка доставка Ми відправляємо замовлення в день оформлення, окрім неділлі "Новою потою" та "Укрпоштою" 2 рази на тиждень Доставка та оплата
Основні
Країна виробникУкраїна
Вид палітуркиМ'який
Рік видання2023
СтанНовий
Мова виданняУкраїнська
  • Ціна: 4 379 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner